✅ Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

✅ Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới: Mỗi vòng, Đội Hình Thần Đồng tạo ra một vũ khí được sửa đổi ngẫu nhiên có thể được trang bị bởi bất kỳ đơn vị nào. Những vũ khí này mạnh mẽ nhưng không bền và sẽ hỏng sau 1 hiệp sử dụng. Đội Hình Thần Đồng sẽ không tạo ra các vật phẩm mới để thay thế các vật phẩm còn lại trên băng ghế dự bị. 3:  Tạo 1 vật phẩm mỗi vòng 5: Tạo 2 vật phẩm mỗi vòng

✅ Giới Thiệu Đội Hình Thần Đồng ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới
✅ Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

Mỗi vòng, Đội Hình Thần Đồng tạo ra một vũ khí được sửa đổi ngẫu nhiên có thể được trang bị bởi bất kỳ đơn vị nào. Những vũ khí này mạnh mẽ nhưng không bền và sẽ hỏng sau 1 hiệp sử dụng. Đội Hình Thần Đồng sẽ không tạo ra các vật phẩm mới để thay thế các vật phẩm còn lại trên băng ghế dự bị.

  • 3:  Tạo 1 vật phẩm mỗi vòng
  • 5: Tạo 2 vật phẩm mỗi vòng

✅ Cách Lên Đồ Các Tướng Đội Hình Thần Đồng DTCL

✅ Lên Đồ Zoe DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL 2Poppy DTCL, Lên Đồ Poppy DTCL, Ghép Đồ Poppy DTCL, Build Đồ Poppy DTCL 2

✅ Cách Lên Đồ Nunu DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Nunu DTCL Mùa 8

Lulu DTCL, Lên Đồ Lulu DTCL, Ghép Đồ Lulu DTCL, Build Đồ Lulu DTCL 2

✅ Lên Đồ Annie DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Annie DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng DTCL

1/ Đội Hình Linh Vật Thần Đồng

✅ Cách Chơi Đội Hình Linh Vật ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

+ Các tướng đội hình: Ekko, Alistar, Nunu, Annie, Janna, Galio, Zoe, Yuumi

+ Các tướng lên đồ chính: 

  • Annie: Giáp Máu, Giáp Gai, Thú Tượng Thạch Giáp
  • Zoe DTCL: Bùa Xanh, Quỷ Thư,  Găng Bảo Thạch
  • Nunu DTCL: Kiếm Sứng, Nỏ Set, Quyền Trượng

Tags: Đội Hình Linh Vật DTCL, Cách Chơi Đội Hình Linh Vật DTCL, Đội Hình Linh Vật DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Tags: Đội Hình Thần Đồng DTCL, Cách Chơi Đội Hình Thần Đồng DTCL, Đội Hình Thần Đồng DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Related Posts