✅ Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

✅ Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới: Các đơn vị Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL nhận được Tốc độ Tấn công tăng theo phần trăm máu đã mất của chúng. Các đơn vị Lực lượng Ox sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành phố của họ, trở nên bất khả xâm phạm trong 1 giây khi họ chết trong trận chiến đầu tiên. 2: 20% – 40% Tốc độ Đánh. 4: 40% – 80% Tốc độ Đánh. 6: 100% – 200% Tốc độ Đánh. 8: 200% – 400% Tốc độ Đánh.

✅ Giới Thiệu Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới
✅ Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

Các đơn vị Đội Hình Ngưu Binh ĐTCL nhận được Tốc độ Tấn công tăng theo phần trăm máu đã mất của chúng. Các đơn vị Lực lượng Ox sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ thành phố của họ, trở nên bất khả xâm phạm trong 1 giây khi họ chết trong trận chiến đầu tiên.

  • 2: 20% – 40% Tốc độ Đánh.
  • 4: 40% – 80% Tốc độ Đánh.
  • 6: 100% – 200% Tốc độ Đánh.
  • 8: 200% – 400% Tốc độ Đánh.

✅ Cách Lên Đồ Các Tướng Đội Hình Ngưu Binh DTCL

Viego DTCL, Lên Đồ Viego DTCL, Ghép Đồ Viego DTCL, Build Đồ Viego DTCLTalon DTCL, Lên Đồ Talon DTCL, Ghép Đồ Talon DTCL, Build Đồ Talon DTCL

✅ Cách Lên Đồ Fiora DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Fiora DTCL Mùa 8
✅ Lên Đồ Aphelios DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL 2
✅ Lên Đồ Aphelios DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Annie DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Annie DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Alistar DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Alistar DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL

1/ Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ngưu Binh + Ngoại Đạo

Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ngưu Binh + Ngoại Đạo
Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ngưu Binh + Ngoại Đạo

+ Các tướng gồm: Talon, Fiora, Alistar, Annie, Leona, Viego, Vi, Aphelios

+ Lên Đồ Các Tướng Chính: 

  • Aphelios: Cuồng Đao, Diệt khổng lồ, Huyết kiếm
  • Talon:  Diệt khổng lồ, Bàn tay công lý, Găng bảo thạch
  • Annie:  nỏ sét, giáp máu, giáp lửa
  • Viego: Bàn tay công lý, Găng bảo thạch, Quyền Trượng

Tags: Đội Hình Ngưu Binh DTCL, Cách Chơi Đội Hình Ngưu Binh DTCL, Đội Hình Ngưu Binh DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Related Posts