Những Câu Stt Tập Gym Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay Ý Nghĩa Nhất

Những Câu Stt Tập Gym Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay Ý Nghĩa Nhất: Stt Tập Gym Bằng Tiếng Anh Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less Cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi đi nỗi sợ

Stt Kỉ Niệm 6 Tháng Yêu Nhau

Caption Tốt Nghiệp Đại Học

✅ Những Câu Stt Tập Gym Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay Ý Nghĩa Nhất

Stt Tập Gym Bằng Tiếng Anh Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less Cuộc sống không có gì đáng để sợ hãi mà là để hiểu. Đây chính là lúc chúng ta hiểu hơn về cuộc sống để có thể vơi đi nỗi sợ

Stt Tập Gym Hài Hước, Stt Con Gái Tập Gym, Cap Cố Gắng Tập Gym, Cap Đăng Ảnh Tập Gym,  Stt Tập Gym Tiếng Anh 2

Success always comes to those who dare to act and seldom comes close to those who are tô coward to take the consequences Thành công luôn đến với những người dám hành động và ít khi đến gần những người hèn nhát không dám chấp nhận hậu quả

✅ Stt Tập Gym Tiếng Anh

Stt Tập Gym Tiếng Anh Sau khi đã giải đáp thắc mắc có nên tập gym hàng ngày không, chắc hẳn các bạn rất quan tâm tới những bí quyết để việc tập gym đem lại hiệu quả cao. Đầu tiên, chúng ta cần xác định mục tiêu luyện tập, tình trạng thể lực để xây dựng bài tập cũng như chế độ rèn luyện phù hợp nhất.

1. A feeble body weakens the mind. – Jean Jacques Rousseau

=> Cơ thể yếu đuối khiến tinh thần trở nên yếu ớt.

2. A healthy outside starts from the inside. – Robert Urich

=> Bề ngoài khỏe khoắn bắt đầu từ bên trong.

3. Apart from education, you need good health, and for that, you need to play sports. – Kapil Dev

=> Ngoài kiến thức, bạn cần sức khỏe tốt, và để có được nó, bạn cần chơi thể thao.

4. Be careful about reading health books. You may die of a misprint. – Mark Twain

=> Hãy cẩn thận khi đọc sách về sức khỏe. Bạn có thể bỏ mạng vì một lỗi in ấn.

5. Better use medicines at the outset than at the last moment. – Publilius Syrus

=> Phòng bệnh hơn chữa bệnh.

6. Giving up smoking is the easiest thing in the world. I know because I’ve done it thousands of times. – Mark Twain

=> Bỏ hút thuốc là điều dễ làm nhất trên thế giới. Tôi biết thế vì tôi đã làm điều đó hàng nghìn lần rồi.

7. Good health and good sense are two of life’s greatest blessings. – Publilius Syrus => Sức khỏe tốt và trí tuệ minh mẫn là hai điều hạnh phúc nhất của cuộc đời.

8. Good health is not something we can buy. However, it can be an extremely valuable savings account. – Anne Wilson Schaef

=> Sức khỏe không phải là thứ chúng ta có thể mua. Tuy nhiên, nó có thể là một tài khoản tiết kiệm cực kỳ giá trị.

9. Happiness is nothing more than good health and a bad memory. – Albert Schweitzer

=> Hạnh phúc không có gì hơn là có một sức khỏe tốt và một trí nhớ kém.

10. He who has health, has hope; and he who has hope, has everything. – Thomas Carlyle

=> Người có sức khỏe, có hy vọng; và người có hy vọng, có tất cả mọi thứ.

11. Health is a matter of choice, not a mystery of chance. – Aristotle

=> Sức khỏe là lựa chọn, không phải điều bí ẩn của sự ngẫu nhiên.

12. Health is not valued till sickness comes. – Thomas Fuller

=> Người ta không coi trọng sức khỏe cho tới khi đau yếu.

13. If by gaining knowledge we destroy our health, we labour for a thing that will be useless in our hands

=> Nếu chúng ta phá sức khỏe để có được kiến thức, chúng ta đã vất vả vì một thứ rồi sẽ vô dụng trong tay ta.

14. In the midst of these hard times it is our good health and good sleep that are enjoyable. – Knute Nelson

=> Giữa những ngày tháng gian khó này, sức khỏe và giấc ngủ tốt là điều làm ta thoải mái.

15. It is health that is real wealth and not pieces of gold and silver. – Mahatma Gandhi

=> Chính sức khỏe mới là sự giàu có thực sự, không phải vàng và bạc.

16. It is only when the rich are sick that they fully feel the impotence of wealth. – Benjamin Franklin

=> Chỉ khi người giàu ốm họ mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang.

17. Just because you’re not sick doesn’t mean you’re healthy

=> Chỉ vì bạn không ốm không có nghĩa là bạn khỏe mạnh.

18. Looking after my health today gives me a better hope for tomorrow. – Anne Wilson Schaef

=> Chăm sóc sức khỏe ngày hôm nay cho tôi hy vọng tươi sáng hơn vào ngày mai.

19. Sleep is that golden chain that ties health and our bodies together. – Thomas Dekker

=> Giấc ngủ là sợi xích vàng nối giữa sức khỏe và cơ thể chúng ta.

20. The first wealth is health. – Ralph Waldo Emerson

=> Tài sản đầu tiên là sức khỏe.

21. The higher your energy level, the more efficient your body. The more efficient your body, the better you feel and the more you will use your talent to produce outstanding results. – Tony Robbins

=> Mức năng lượng của bạn càng cao, cơ thể bạn càng hoạt động hiệu quả. Cơ thể càng hoạt động hiệu quả, bạn càng cảm thấy tốt đẹp và bạn sẽ càng sử dụng nhiều tài năng để tạo ra những kết quả vượt trội.

22. Time is shortening. But every day that I challenge this cancer and survive is a victory for me. – Ingrid Bergman

=> Thời gian đang hết dần. Nhưng mỗi ngày, tôi thách thức căn bệnh ung thư này, và sống sót với tôi là chiến thắng.

23. To enjoy the glow of good health, you must exercise. – Gene Tunney

=> Để hưởng thụ vầng hào quang của sức khỏe tốt, bạn phải luyện tập.

24. To insure good health: eat lightly, breathe deeply, live moderately, cultivate cheerfulness, and maintain an interest in life. – William Londen

=> Để có sức khỏe tốt: hãy ăn nhẹ, thở sâu, sống có chừng mực, nuôi dưỡng niềm vui và gìn giữ những mối quan tâm trong cuộc sống.

25. You cannot heal the world until you heal yourself. – Katrina Mayer

=> Bạn không thể hàn gắn thế giới nếu không tự hàn gắn được cho chính mình.

Cap Tập Gym Bằng Tiếng Anh Ngắn Hay

Stt Tập Gym Hài Hước, Stt Con Gái Tập Gym, Cap Cố Gắng Tập Gym, Cap Đăng Ảnh Tập Gym,  Stt Tập Gym Tiếng Anh 5

Cap Tập Gym Bằng Tiếng Anh Đừng nhìn người đang tập bên cạnh bạn. Đừng so sánh bản thân với bất kì ai trừ bản thân bạn trong quá khứ. Đừng buồn phiền vì bạn không thể chạy một dặm trong năm phút. Tuy nhiên, bạn không cần tiến bộ nhanh… bạn chỉ cần tiến bộ.”. “Sẽ tuyệt vời làm sao khi chỉ sau một buổi sáng thức dậy bạn đã có một thân hình trong mơ, nhưng bạn phải tập, phải nỗ lực để đạt được vóc dáng đó. Bạn không nhận được thứ bạn muốn, bạn nhận được thứ bạn nỗ lực đạt được.”

STT TIẾNG ANH TIẾNG VIỆT
1 To live is to fight Sống là chiến đấu
2 You cannot heal the world until you heal yourself Bạn không thể chữa lành vết thương của bất cứ ai cho đến khi bạn chữa lành vết thương của chính mình
3 The measure of life is not its duration but its donation Thước đo của cuộc đời không phải là thời gian mà là sự cống hiến
4 The healthy equals beautiful Khỏe mạnh đồng nghĩa với xinh đẹp
5 Live each day as if it’s your last Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng
6 You may delay, but time will not Bạn có thể trì hoãn nhưng thời gian không chờ đợi ai
7 Enjoy life! This is not a rehearsal Cuộc sống không phải một buổi diễn tập, hãy tận hưởng nó
8 Lost time is never found again Thời gian đã mất đi thì không bao giờ lấy lại được
9 Work hard, dream big Làm việc chăm chỉ, mơ ước lớn
10 No pain, no gain Không trải qua khó khăn thì không có thành công
11 Life is short, live passionately Cuộc đời ngắn ngủi, hãy sống thật nhiệt huyết
12 If opportunity doesn’t knock, build a door Nếu cơ hội không gõ cửa, hãy xây một cánh cửa
13 The secret of success is getting started Bí mật của sự thành công là hãy bắt tay vào làm
14 Everything you can imagine is real Mọi thứ bạn có thể tưởng tượng đều là thật
15 Defeat is simply a signal to press onward Sự thất bại đơn giản chỉ là một tín hiệu để tiến lên phía trước
16 Life is a story. Make yours the best seller Cuộc sống là một câu chuyện. Hãy khiến cuộc đời của bạn trở thành tác phẩm bán chạy nhất
17 Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow. Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai,
18 Where there is a will, there is a way Nơi nào có ý chí, nơi đó có con đường
19 Genius is one percent inspiration and ninety-nine percent perspiration Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và 99 phần trăm đổ mồ hôi
20 On the way to success, there is no trace of lazy men Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng
21 I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ơ một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng
22 A winner never stops trying Người chiến thắng không bao giờ ngừng cố gắng
23 Nothing is too small to know, and nothing too big to attempt Không có điều gì là quá ít để biết và chả có gì quá lớn để thử
24 Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best Cuộc sống không yêu cầu chúng ta giỏi nhất, chỉ cần chúng ta cố gắng hết sức
25 Set your target and keep trying until you reach it Hãy đặt mục tiêu và luôn cố gắng đến khi bạn đạt được nó
26 We can’t insure success, but we can deserve it Chúng ta không thể đảm bảo rằng mình thành công nhưng ta xứng đáng nhận được điều đó
27 Don’t cry because it’s over, smile because it happened Đừng khóc vì nó kết thúc, hãy cười vì nó đã xảy ra
28 You only live once, but if you do it right, once is enough Bạn chỉ sống một lần duy nhất, nhưng nếu bạn làm đúng thì chỉ cần một lần là đủ
29 In three words I can sum up everything I’ve learned about life: it goes on Trong 3 từ tôi có thể tóm tắt về những thế tôi học từ cuộc sống: nó vẫn tiếp tục
30 To live is the rarest thing in the world. Most people exist, that is all Sống là điều hiếm có nhất trên thế giới, phần lớn mọi người chỉ tồn tại, đó là tất cả
31 Insanity is doing the same thing, over and over again, but expecting different results Sự điên rồ là làm việc một việc giống nhau, lặp đi lặp lại, nhưng mong chờ kết quả khác nhau
32 There are only 2 ways to live your life. One is as though nothing is a miracle. The other is as though everything is a miracle Chỉ có duy nhất 2 cách để bạn sống cuộc đời của mình. Một là sống như thể không có phép màu nào cả. Hai là sống như thể tất cả đều là phép màu
33 Good friends, good books, and a sleepy conscience: this is the ideal life Bạn tốt, sách hay và một lương tâm thanh thản: đó chính là cuộc sống lý tưởng
34 Life is what happens to us while we are making other plans Cuộc sống là những điều xảy ra với chúng ta khi ta đang tạo nên những kế hoạch khác
35 I may not have gone where I intended to go, but I think I have ended up where I needed to be Tôi có thể đã không đến nơi tôi định đi nhưng tôi đã đến được nơi tôi cần đến
36 Sometimes the questions are complicated and the answers are simple Đôi khi câu hỏi thường phức tạp thì câu trả lời lại rất đơn giản
37 Today you are You, that is truer than true. There is no one alive who Youer than You Hôm nay bạn chính là bạn, đó là một điều đúng đắn hơn cả. Không ai có thể trở thành bạn giỏi hơn bạn cả
38 I’m not afraid of death, I just don’t want to be there when it happens Tôi không sợ cái chết, tôi chỉ không muốn ở đó khi nó xảy ra
39 Sometimes people are beautiful, not in looks, not in what they say, just in what they are Đôi khi con người ta thật đẹp, không phải ở vẻ bên ngoài, không ở lời nói mà chỉ vì họ là chính họ
40 Life is like riding a bicycle, to keep your balance, you must keep moving Cuộc sống như việc đạp xe. Để giữ thăng bằng, bạn phải đi tiếp
41 Reality continues to ruin my life Thực tế tiếp tục hủy hoại cuộc sống của tôi
42 Things change and friends leave. Life doesn’t stop for anybody Mọi thứ thay đổi và bạn bè rời đi. Cuộc sống không dừng lại vì bất kỳ ai
43 You should learn from your competitor, but never copy. Copy and you die Bạn nên học hỏi từ đối thủ, nhưng không bao giờ được sao chép. Nếu sao chép, bạn sẽ chết
44 We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars Tất cả chúng ta đều bước đi trên cống rãnh, nhưng chỉ một số người vẫn ngắm các vì sao
45 Be who you are and say what you mean, because those who mind don’t matter and those who matter don’t mind Hãy là chính mình và nói điều bạn muốn nói. Bởi những người thấy phiền lòng chẳng có ý nghĩa, và những người có ý nghĩa sẽ không thấy phiền lòng
46 This too, shall pass Rồi mọi chuyện sẽ qua
47 Keep your eyes on the stars and your feet on the ground Hướng đôi mắt về những vì sao và chạm đôi chân trên mặt đất
48 The only person you should try to be better than is the person you were yesterday Người mà bạn nên cố gắng để trở nên tốt đẹp hơn chính là bạn của ngày hôm qua
49 Life is not fair, get used to it Cuộc sống vốn dĩ không công bằng, hãy tập làm quen với nó
50 Life is like a coin. You can spend it anyway you wish, but you only spend it once Cuộc sống giống như một đồng xu. Bạn có thể dùng nó theo bất kỳ cách nào, nhưng bạn chỉ dùng nó được 1 lần duy nhất
51 Today is hard, tomorrow will be worse but the day after tomorrow will be sunshine. Hôm nay khó khăn, ngày mai sẽ còn tồi tệ hơn, nhưng ngày kia sẽ là nắng ấm
52 Your voice can change the world Giọng nói của bạn có thể thay đổi cả thế giới
53 Keep your eyes on the stars and your feet on the ground Hướng đôi mắt vào những vì sao và chạm đôi mắt trên mặt đất
54 Be who you are and what you feel, because those who mind don’t matter, and those who matter don’t mind Sống là chính mình và nói những gì bạn cảm nhận được vì những người lưu tâm đến điều đó thì không phải quan tâm và những người quan trọng thì sẽ thấy nó không phải là vấn đề
55 Don’t compromise yourself Đừng thỏa hiệp với bản thân mình
56 Your success and happiness lies in you. Resolve to keep happy, and your joy àn you shall form an invincible host against difficulties Thành công và hạnh phúc nằm trong bàn tay bạn. Quyết tâm gìn giữ hạnh phúc và niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn để hình thành đạo quân bất khả chiến bại chống lại mọi nghịch cảnh
57 Your future depends on many things, but mostly on you Tương lai của bạn phụ thuộc vào nhiều điều, nhưng chủ yếu vẫn là vào bạn
58 Love yourself unconditionally, just as you love those closest to you despite their faults Hãy yêu bản thân mình vô điều kiện, như là cách bạn yêu thương những người thân thiết với mình bất chấp khuyết điểm của họ
59 Accept responsibility for your life. Know that it is you who will get you where you want to go, no one else Hãy có trách nhiệm với cuộc đời mình. Hãy biết rằng chính bạn là người đưa bạn đến đích chứ không phải ai khác
60 To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment Sống là chính mình trong một thế giới luôn cố biến mình thành người khác là thành tựu lớn nhất

Stt Tập Gym Tập gym đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó của bạn trong một thời gian dài thì mới nhận được kết quả xứng đáng. Chính vì thế, hãy cố gắng luyện tập, chuẩn bị tinh thần thật tốt nhé. Cuối cùng, bạn đừng quên vừa tập luyện, vừa kết hợp ăn uống lành mạnh, điều độ.

Tags: Stt Tập Gym Hài Hước, Stt Con Gái Tập Gym, Cap Cố Gắng Tập Gym, Cap Đăng Ảnh Tập Gym,  Stt Tập Gym Tiếng Anh

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *