Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 9 Mạnh Nhất Mới Cập Nhất

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 9 Mạnh Nhất Mới Cập Nhất: Theo DTCL mùa 8 thì các tướng DTCL mới cập nhật cũng khác với nhiều hệ tộc mùa 9 hoàn toàn mới. vậy nên cách lên đồ tướng DTCL mùa 9 cũng được 2mienphi.com cập nhật theo meta mới cụ thể qua bài viết sau

Cách Lên Đồ Cho Các Tướng DTCL Mùa 9 Mạnh Nhất Mới Cập Nhất

Theo DTCL mùa 9 thì các tướng DTCL mới cập nhật cũng khác với nhiều hệ tộc mùa 8 hoàn toàn mới. vậy nên cách lên đồ tướng DTCL mùa 9 cũng được 2mienphi.com cập nhật theo meta mới cụ thể qua bài viết sau

Ghép Đồ Xẻng Vàng DTCL mùa 9

Chỉ có duy nhất Vương Miện Chiến Thuật không thay đổi theo công thức ghép xẻng vàng trong mùa 8. Còn đâu các Ấn Hệ Tộc sẽ được thay đổi hoàn toàn.

  • Xẻng Vàng + Kiếm B.F: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Ionia
  • Xẻng Vàng + Cung Gỗ: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Thách Đấu
  • Xẻng Vàng + Giáp Lưới: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Hủy Diệt
  • Xẻng Vàng + Áo Choàng Bạc: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Demacia
  • Xẻng Vàng + Gậy Quá Khổ: Tướng sở hữu cũng là một tướng Shurima
  • Xẻng Vàng + Nước Mắt Nữ Thần: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Pháp Sư
  • Xẻng Vàng + Đai Khổng Lồ: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Noxus
  • Xẻng Vàng + Găng Đấu Tập: Tướng sở hữu cũng sẽ là một Đồ Tể
  • Xẻng Vàng + Xẻng Vàng: Vương Miện Chiến Thuật > Thêm một slot tướng trên bàn cờ

Tags: lên đồ tướng dtcl mùa 8, lên đồ cho tướng dtcl, ghép đồ cho tướng dtcl, cách lên đồ tướng dtcl mới nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *