✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới: Những kẻ Đội Hình Siêu Lừa sinh ra một hình nộm mục tiêu, khi lần đầu tiên chúng sẽ xuống dưới 50% máu. 2: phục hồi 500 máu và di chuyển đến vị trí an toàn. 3: Kẻ thù giết một hình nộm mục tiêu bị choáng trong 1,5 giây

✅ Giới Thiệu Đội Hình Siêu Lừa ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới
✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

Những kẻ Đội Hình Siêu Lừa sinh ra một hình nộm mục tiêu, khi lần đầu tiên chúng sẽ xuống dưới 50% máu.

  • 2: phục hồi 500 máu và di chuyển đến vị trí an toàn.
  • 3: Kẻ thù giết một hình nộm mục tiêu bị choáng trong 1,5 giây

✅ Cách Lên Đồ Các Tướng Đội Hình Siêu Lừa DTCL

✅ Lên Đồ Zoe DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL 2

✅ Cách Lên Đồ Jinx DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Jinx DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 8

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa DTCL

1/ Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: 7 Siêu Thú + 2 Siêu Lừa

Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: 7 Siêu Thú + 2 Siêu Lừa
Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: 7 Siêu Thú + 2 Siêu Lừa

+ Các tướng gồm: Sejuani, Miss Fortune, Jinx, Vayne, Sylas, Riven, Ekko, Nasus

+ Lên Đồ Các Tướng Chính: 

  • Miss Fortune: Găng bảo thạch, ngọn giáo shojin, Diệt khổng lồ
  • Vayne: Vô cực kiếm, cung xanh, cuồng đao
  • Sejuani: giáp gai, giáp máu, thú tượng thạch giáp
  • Riven: giáp lửa, nỏ sét, quyền năng khổng lồ
  • Ekko: ấn siêu thú

Tags: Đội Hình Siêu Lừa DTCL, Cách Chơi Đội Hình Siêu Lừa DTCL, Đội Hình Siêu Lừa DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *