✅ Cách Chơi Đội Hình Hộ Công ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

✅ Cách Chơi Đội Hình Hộ Công ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới: Tất cả đồng minh nhận thêm Kháng Phép. Các đơn vị Aegis nhận được nhiều hơn. 2: +20 Kháng phép, +50 cho Đơn vị Aegis 3: +35 Kháng phép, +80 cho Đơn vị Aegis 4: +50 Kháng phép, +120 cho Đơn vị Aegis 5: +75 Kháng phép, +170 cho Đơn vị Aegis

✅ Giới Thiệu Đội Hình Hộ Công ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Hộ Công ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới
✅ Cách Chơi Đội Hình Hộ Công ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

Tất cả đồng minh nhận thêm Kháng Phép. Các đơn vị Aegis nhận được nhiều hơn.

  • 2: +20 Kháng phép, +50 cho Đơn vị Aegis
  • 3: +35 Kháng phép, +80 cho Đơn vị Aegis
  • 4: +50 Kháng phép, +120 cho Đơn vị Aegis
  • 5: +75 Kháng phép, +170 cho Đơn vị Aegis

✅ Cách Lên Đồ Các Tướng Đội Hình Hộ Công DTCL

Vi DTCL, Lên Đồ Vi DTCL, Ghép Đồ Vi DTCL, Build Đồ Vi DTCL

✅ Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Ekko DTCL Mùa 8
✅ Lên Đồ Alistar DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL
✅ Lên Đồ Alistar DTCL Mùa 8 Kèm Các Đội Hình Mạnh Nhất ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Hộ Công DTCL

1/ Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Tin Tặc + Hộ Công

2/ Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Tin Tặc + Hộ Công
Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Tin Tặc + Hộ Công

+ Các tướng gồm: Zoe, LeBlanc, Zed, Vi, Ekko, Yasuo, Alistar

+ Lên Đồ Các Tướng Chính: 

  • Sejuani: nỏ sét, giáp máu, vuốt rồng
  • Zoe: Găng bảo thạch, Bùa xanh, Quỷ Thư
  • Leblanc: Quyền trượng, Găng bảo thạch, Mũ phù thủy
  • Zed: Vô cực kiếm, Cuồng cung, Bàn tay công lý

2/ Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ma Pháp Sư + Hộ Công

Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ma Pháp Sư + Hộ Công
Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Ma Pháp Sư + Hộ Công

+ Các tướng gồm: Annie, Alistar, Ekko, Syndre, Janne, Leona, Taliah, Zoe, Sona

+ Lên Đồ Các Tướng Chính: 

  • Annie:  nỏ sét, giáp máu, thú tượng thạch giáp
  • Taliyah:  Quyền trượng, ngọn giáo Shojin, Găng bảo thạch

Tags: Đội Hình Hộ Công DTCL, Cách Chơi Đội Hình Hộ Công DTCL, Đội Hình Hộ Công DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *