✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới: Siêu nhân tạo tư thế khi bắt đầu giao tranh, gây thêm 30% sát thương cho đồng minh. Đối với mỗi đơn vị ba sao trong đội của bạn, % sát thương cộng thêm được tăng thêm 5%. 3: Hiệu ứng tiền thưởng

✅ Giới Thiệu Đội Hình Siêu Nhân ĐTCL

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới
✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân ĐTCL Mùa 8 Mạnh Bá Đạo Theo Meta Mới

Siêu nhân tạo tư thế khi bắt đầu giao tranh, gây thêm 30% sát thương cho đồng minh. Đối với mỗi đơn vị ba sao trong đội của bạn, % sát thương cộng thêm được tăng thêm 5%.

  • 3: Hiệu ứng tiền thưởng

Malphite Lee Sin Gangplank

✅ Cách Lên Đồ Các Tướng Đội Hình Siêu Nhân DTCL

✅ Cách Lên Đồ Malphite DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Malphite DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Lee Sin DTCL Mùa 8
✅ Cách Lên Đồ Lee Sin DTCL Mùa 8

✅ Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân DTCL

1/  Đội Hình DTCL Mạnh Nhất: Song Đấu + Siêu Nhân

✅ Cách Chơi Đội Hình Song Đấu DTCL

Các tướng đội hình: Fiora, Gangplank, LeeSin, Yasuo, Malphile, Kayle, Zed, Vayne

Lên Đồ Các Tướng Chính:

  • Gangplank: Bàn tay công lý, Quyền trượng, Quyền năng khổng lồ
  • Leesin: Giáp máu, giáp lửa, Vuốt rồng
  • Kayle: Cuồng đao, Diệt khổng lồ, Vô cực

Tags: Đội Hình Siêu Nhân DTCL, Cách Chơi Đội Hình Siêu Nhân DTCL, Đội Hình Siêu Nhân DTCL Mạnh Nhất, DTCL Mùa 8, Các Đội Hình DTCL Mùa 8 Mạnh Nhất

Related Posts